Ljuset i mörkret…

Vi får många frågor rörande extraljusinkopplingar just nu!

Framförallt är det nya bilar som vållar problem. Problemen kommer ofta av att det i många bilar saknas EN enskild helljuslampa i lyktan, utan flera ljuskällor samarbetar för att skapa den ljusbild vi kallar helljus.

Det vi förr tog för givet fungerade som en signal till vårt extraljusrelä, är idag bara några ettor och nollor i en datatrafik i bilens CAN-nät. Därför behöver vi något som avkodar den signalen och ger oss en signal vi kan styra extraljusen med.

Nu finns informationen per bilmodell (än så länge ett begränsat antal modeller , men Vi jobbar på!) under respektive "bil-flik" och där väljer Ni "Tillbehör" och sedan rätt modell.

ALLDATA – provperiod inklusive utbildning!

Nu kan Ni gå en web-utbildning för att komma igång med användandet av ALLDATA - perfekt i samband med den fria provperioden på 14 dagar!

Utbildningen är uppdelad i två delar: Del 1 är för dig som aldrig tidigare använt ALLDATA och INTE har något konto registrerat. Ni som redan använder systemet eller redan påbörjat provperioden kan gå direkt på Del 2.

Länkarna nedan tar dig direkt till kursen:

ALLDATA: Del 1

ALLDATA: Del 2

Mercedes och BMW: Servicebehov

Vi får många frågor angående service på Mercedes och BMW av ”nyare årsmodeller”, som ”Vi har en kod, - A service i displayen, vad ska Vi göra? Vi hittar ingen A service?”

På nyare BMW och Mercedes ska det göras så kallad ”behovsanpassad” eller ”Individanpassad service” vilket innebär att i första läget ska behovet av service läsas ut ur bilen (individuell service per bil) och efter det kan serviceprotokollet skapas.

Det här behovet av service kan i de flesta fall läsas ut med diagnosverktyg eller manuellt med en instruktion som förlaga och efter det när behovet är känt kan ett protokoll skapas.

Hjälp för tillvägagånssätt för att få fram informationen finns i de flesta informationsprogram som många av er redan har, om inte så sök i Supportportalen där dessa frågor är besvarade flera gånger.