Elschema Volkswagen El1

Elschema Audi för praktiska uppgifter El 1 Felsökningsteknik

 • A16 ABS-styrdon
 • 30 Batteri +
 • 31 Batteri –
 • S13 Bromspedallägeskontakt
 • B223 Bromssystemvakuumsensor
 • B3 Bränslemätarens nivåsensor
 • M12 Bränslepump
 • A107 Bränslepumpens styrdon
 • Y63 Bränsletryckregulatorns magnetventil
 • X1 Datalänkanslutning
 • A130 Diagnosenhet
 • Y104 Evakueringsventil för kolfilter till sluten tankventilation
 • K271-I Extravärmarens relä 1
 • K271-II Extravärmarens relä 2
 • A11 Flerfunktionsstyrdon
 • B138 Gaspedallägessensor
 • B83 Grenrörstrycksensor
 • S194 Huvudomkopplare stopp-/startsystem
 • Y3-I Insprutare 1
 • Y3-II Insprutare 2
 • Y3-III Insprutare 3
 • Y3-IV Insprutare 4
 • A75 Instrumenteringens styrdon
 • A5 Instrumentpanel
 • B132 Kamaxellägessensor
 • B69 Knacksensor
 • B240 Kopplingslägessensor
 • A95 Kylarfläktmotorns styrdon
 • M50 Kylvätskepumpmotor
 • B193 Lufttemperatursensor turbosystem
 • B311 Lägessensor för manöverdon för turbons avlastningsventil
 • Y230 Manöverdon för kylvätskepumpens kopplingsrulle
 • Y116 Manöverdon turbons avlastningsventil
 • H63 Motorns felindikeringslampa
 • A35 Motorstyrdon
 • K46 Motorstyrrelä
 • B24-I Motortemperatursensor 1
 • B24-II Motortemperatursensor 2
 • B302 Neutrallägessensor
 • K79 Relä för huvudtändkretsar
 • K105 Relä kylvätskepump
 • A177 Spjällstyrenhet
 • M89 Spjällstyrmotor
 • B169 Spjällstyrmotorns lägessensor
 • K4-I Startrelä 1
 • K4-II Startrelä 2
 • A236 Styrdon rattaxelfunktion
 • CAN-H Styrdonsnätverk (CAN), databussledning “hög”
 • CAN-H Styrdonsnätverk (CAN), databussledning “hög”
 • CAN-H Styrdonsnätverk (CAN), databussledning “hög”
 • CAN-L Styrdonsnätverk (CAN), databussledning “låg”
 • CAN-L Styrdonsnätverk (CAN), databussledning “låg”
 • CAN-L Styrdonsnätverk (CAN), databussledning “låg”
 • A91 Styrdon värmarfunktion
 • X28-V Säkringsdosa/reläpanel, instrumentbräda 3
 • X28-I Säkringsdosa/reläpanel 1
 • X28-II Säkringsdosa/reläpanel 2
 • X28-III Säkringsdosa/reläpanel 3
 • X28-IV Säkringsdosa/reläpanel 4
 • B25 Temperatursensor för insugsluft
 • B186 Trycksensor bränslefördelningsrör
 • B105 Turbons laddtryckssensor
 • A52 Tändförstärkare
 • 15 Tändlås – tändning PÅ
 • T1 Tändspole
 • B72-I Uppvärmd lambdasond 1
 • B72-II Uppvärmd lambdasond 2
 • H149 Varningslampa stopp-/startsystem
 • B54 Vevaxellägessensor
 • A57 Växellådsstyrdon