Besiktning av gassystem

Från och med 20/5 2018 så gäller nya regler för besiktning av gasfordon.

De nya reglerna anger två alternativ:

Alternativ 1 är att ta frilägga gastank så att den kan kontrolleras utav besiktningsteknikern.

Alternativ 2 säger att bilägaren tar med ett intyg till besiktningen där det framgår att gastank och det övriga bränslesystemet för gas är i fungerande skick. Intyget får då inte vara äldre än 15 månader och utfärdas utav:

fordonstillverkaren, eller fordonstillverkarens representant, eller företag som har verksamhet inom konvertering, reparation eller kontroll av bränslesystem för gas.

Kontakta vår tekniska support om du vill ha en kopia på ett Intyg för att ni utfört kontrollen!

Känner ni er osäkra på vad eller hur ni ska förhålla er till detta, gör gärna webutbildningen i länken nedan.

Web-utbildning