Peugeot

Länkar för märket:
Hjälpfiler:
Digital Servicebok
Repinfo
Pass Thru
Citroen och Peugeot har i dagsläget, så vitt som vi vet, INTE några lösningar för digital servicebok. 
Reparationsinformation hittar du via Citroen respektive Peugeots hemsida.

De två portalerna ser väldigt lika ut och fungerar precis likadant, men du måste logga in via rätt märke för att få informationen.

Informations levereras ändera via VIN-numret eller via Fordonsval. VIN-nummersökning är att föredra då du på så vis även får fram eventuella kampanjer och annan specifik information för just den bilen du jobbar med.

Länken till respektive portal hittar du till vänster.
För Pass Thru diagnos får du hos Peugeot och Citroen tillgång till deras diagnosprogram, som heter Diagbox.

Mer information finner du under denna länk Diagbox (Citroen).