Mopar och fiat

Länkar för märket:
Hjälpfiler:
Digital Servicebok
Repinfo
Pass Thru

Vi har ingen information om att det finns någon digital servicebok för dessa märken.

Information får du genom programmet Tech Authority, ansök om behörighet eller logga in enligt pilarna i bilden nedan. Fungerar även för äldre bilar. Klicka på länken till vänster för att komma till Chrysler Tech Authority.


Förutom Chrysler, Jeep, Dodge, RAM och SRT, finns även information rörande nyare modeller utav FIAT sedan Fiat köpte Chrysler. Se längre ner på sidan för information rörande Fiat's egen hemsida.
Fiats hemsida är snarlik den för Mopar, men själva programmet där informationen presenteras är vessäntligt annorlunda. Vi rekommenderar att på de modeller där båda programmen kan användas, nyttja hellre Tech Authority.


Fiats hemsida


Vi har inte provat WiTech, som diagnosprogrammet för Jeep, Chrysler, Dodge (och vissa Fiat) kallas. Det finns att ladda ner och köpa tid för genom hemsidan. Vi tar gärna del av erfarenheter eller försöker så gott vi kan hjälpa till om någon är i behov av programmet.Fiat har en webapplikation för att uppdatera styrenheter, som alltså inte är ett fullfjädrat diagnosprogram.