Mercedes och Smart

Länkar för märket:
Hjälpfiler:
Digital Servicebok
Repinfo
Pass Thru
Tillbehör

Se dokumentet under hjälpfiler, för detaljerade instruktioner för både registrering hos Mercedes samt hur du går till väga för att lägga in en service när ansökan är klar!Mercedes har även en egen instruktion på hemsidan.

Mercedes, och även SMART, nyttjar ett system som kallas för WIS för att visa teknisk information. I den applikationen kan du även få fram ett serviceschema, bland annat via servicekoden som bilarna visar.Du registrerar dig via knappen som den röda markeringen i bilden nedan visar, såklart via länken till vänster.
Sedan klickar du på länken för att köpa tillgång till tid i de olika systemen.
Och väljer sedan att du vill köpa tid för WIS - bekräftar - och i nästa steg så ombeds du betala med ett kreditkort.


Vid Choice of Category anger du vilka märken du vill ha tillgång till, här finns SMART och Mercedes lastbilar bland annat.


Om du lägger till programmet ASRA, får du även tillgång till tidverk.


Mercedes och SMART erbjuder två olika lösningar för diagnos och mjukvarunedladdning för frisående verkstäder inom EU, dessa är: XENTRY Diagnostics EU och XENTRY Pass Thru EU. Skillnaden är att verkstaden nyttjar en komplett dignosutrustning för XENTRY Diagnostics EU mot att använda ett Pass Thru interface enligt SAE-J2534 när man nyttjar XENTRY Pass Thru EU.


Väljer verkstaden XENTRY Diganostics EU så har man tillgång till ett komplett diagnossystem med samma kapacitet som en aktoriserad verkstad, har till ett högre pris, mot att använda sig av en laptop och ett Pass Thru-VCI där man har tillgång till bland annat Snabbtest och Grundläggande Diganos, samt Guidad Felsökning (om det stöds av modellen) och Mjukvarunedladdning.


Priset är en stor skillnad och vi rekommenderar för fristående verkstäder XENTRY Pass Thru EU.Webbplats:


All nödvändig information för att komma igång hittar ni på Mercedes hemsida via länken XENTRY Shop.