Suzuki

Länkar för märket:
Hjälpfiler:
Digital Servicebok
Repinfo
Pass Thru

Servicebok, i pappersform, saknas i Suzukibilar från och med 2014.Suzukiverkstäderna registrerar servicejobb i en intern applikation som inte är åtkomlig för fristående verkstäder. Detta görs bara för att Suzuki skall få statistik på var bilarna servas.Fristående verkstäder skall dokumentera som vanligt i pappersform / protokoll och tillverkarens serviceuppgifter i bilens servicedokumentation skall följas. Kunden ska spara protokollet för att garantin ska gälla!Bakåtkompatibelt = äldre bilar som servas på Suzukiverkstäder kan komma att registreras i den interna dokumentationen (det kan alltså vara utfört en service som inte finns i serviceboken i bilen).

Reparationsinformation kan du hämta ifrån länken till höger. Du betalar med kreditkort och kommer sedan åt informationen genom ett enkelt gränssnitt.Hos Suzuki finns information för äldre bilar än Euro 5, men vi vet inte exakt var täckningen börjar i fråga om årsmodell eller bilmodeller.

Vi har inte testat Suzukis Pass Thru system själva i dagsläget. Hör gärna av er om intresse finns för information angående detta!