Volvo

Länkar för märket:
Digital Servicebok
Repinfo
Pass Thru
Tillbehör
Tips

Volvo använder sig INTE av en digital servicebok i dagsläget!

Se informationen under Pass Thru, då du använder samma system som för mjukvara och diagnos för att se reparationsinformation.

Systemet som Volvo kan erbjuda fristående verkstäder för diagnos och mjukvarunedladdning heter VIDA. I en komplett version av VIDA finns reservdelsinformation, serviceinformation, diagnostisk felsökning och mjukvarunedladdning, integrerat i en enda applikation.I VIDA skiljer sig fordonskommunikationsmetoderna åt beroende på vilket diagnostikprotokoll en fordonsmodell använder. Dessutom ger diagnostikprotokollen olika möjligheter när det gäller hur fordonsmodellen kan diagnostiseras i VIDA. Det finns två huvudgrupper av fordon i VIDA, baserat på fordonskommunikationsmetoderna:  • VDS-protokollbaserade fordonsmodeller (används i alla fordon med den nya elektriska plattformen, från och med XC90 årsmodell 2016).
  • D2- och GGD-protokollbaserade fordonsmodeller (används av alla fordon på alla andra befintliga plattformar)


  • VDS-protokollbaserade fordon har stöd för diagnostik via Ethernet-kabel. Detta ger snabbare kommunikation och en förenklad anslutningsprocedur jämfört med tidigare fordonskommunikationsmetoder.    Börja i länken Workshop Support Guide, de övriga länkarna behövs de också, men informationen om hur du kommer igång finns här.