Mercedes och BMW: Servicebehov

Vi får många frågor angående service på Mercedes och BMW av ”nyare årsmodeller”, som ”Vi har en kod, - A service i displayen, vad ska Vi göra? Vi hittar ingen A service?”

På nyare BMW och Mercedes ska det göras så kallad ”behovsanpassad” eller ”Individanpassad service” vilket innebär att i första läget ska behovet av service läsas ut ur bilen (individuell service per bil) och efter det kan serviceprotokollet skapas.

Det här behovet av service kan i de flesta fall läsas ut med diagnosverktyg eller manuellt med en instruktion som förlaga och efter det när behovet är känt kan ett protokoll skapas.

Hjälp för tillvägagånssätt för att få fram informationen finns i de flesta informationsprogram som många av er redan har, om inte så sök i Supportportalen där dessa frågor är besvarade flera gånger.