Suzuki

Länkar för märket:
Hjälpfiler:

Servicebok, i pappersform, saknas i Suzukibilar från och med 2014.Suzukiverkstäderna registrerar servicejobb i en intern applikation som inte är åtkomlig för fristående verkstäder. Detta görs bara för att Suzuki skall få statistik på var bilarna servas.Fristående verkstäder skall dokumentera som vanligt i pappersform / protokoll och tillverkarens serviceuppgifter i bilens servicedokumentation skall följas. Kunden ska spara protokollet för att garantin ska gälla!Bakåtkompatibelt = äldre bilar som servas på Suzukiverkstäder kan komma att registreras i den interna dokumentationen (det kan alltså vara utfört en service som inte finns i serviceboken i bilen).